tren
tren

Kalite Güvencemiz

Ürettiğimiz tohumların kalite kriterlerine uygun olması için Kalite Güvence Laboratuarlarımızda Uluslar arası Test Birliği olan ISTA’nın geçerli olan standartları dikkate alınarak Fiziksel ve Fizyolojik Tohum testleri yapılmaktadır. Son Teknoloji kullanılarak kurulan Kalite Güvence Laboratuarlarımızda yılda ortalama 15.000 den fazla test yapılmaktadır.

Kalite Kontrol Laboratuvarı

Hasat öncesi ve sonrasında, tohum işleme sırasında ve paketleme aşamasında yapılan kalite kontrolleri ile profesyonelliğini kanıtlamışolan ProGen'in Genel Merkez binasında bulunan Kalite Kontrol Laboratuar ortamında yapılan nem, sıcaklık ve çimlenme testleri ile çiftçilerimize en yüksek standartlarda pamuk tohumları sunmaktayız.

Elyaf Analiz Laboratuvarı

Pamuk, gerek doğal lifin esas kaynağı olması nedeniyle gerekse çekirdeğinden elde edilen yağı, küspesi ve diğer yan ürünleri ile ekonomik değeri oldukça yüksek bir kültür bitkisidir. Türkiye'nin lif verimi konusunda 300.000 hektarın üzerinde pamuk ekim alanına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alması ise ülkesel olarak pamuk üretimindeki hassasiyetimizi göstermektedir.

Yetiştirilen pamuğun elyaf kalitesi ve uzunluğu toprak ve çevre koşullarına da bağlı  olduğu kadar  tohumluk kalitesiyle birebir ilişkilidir. Firmamızın ülkemizdeki en zengin  pamuk merkezlerinden biri olan  Amik Ovası'nda yer alması ve esas itibariyle çiftçilik ve  tohumculuktaki uzmanlık alanımızın "pamuk"  olması sebebiyle elyaf kalitesi ve lif analizi ProGen için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla  Antakya merkezde kurmuş  olduğumuz "Pamuk Elyaf Analiz Laboratuarı"mızda yurdun dört bir yanından gelen  gerek üretim  amaçlı gerekse deneme olarak ekilmiş olan Beyaz Altın/ProGen pamuk çeşitlerimiz uluslararası standartlarda test edilmektedir. En iyi hizmet anlayışıyla konusunda uzmanlaşmış  kadromuz USTER teknolojisinin son teknoloji cihazı olan HVI 1000 ile yaptığı ölçümlerle pamuk elyaf değerlerini ve iplik olabilirlik indeksini (SCI) raporlamaktadır.

Ülkemizde pamuk elyaf analiz laboratuvarlarının sınırlı sayıda olması ve buna bağlı olarak analiz sonuçlarının gecikmeli alınması nedeniyle laboratuvarımız çırçırlarımızın ve üreticilerimizin kısa sürede sonuçlara ulaşmasına özen göstermektedir.

Tahıl Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarımızda uluslararası referans analiz metot ve cihazları kullanılarak tahıl grubu kalite analizleri yapılmakta ve tahıl grubuna özgü tüm  fizyolojik ve reolojik analiz yöntemleri uygulanmaktadır.

Kimyasal, mikrobiyolojik kontrollerinin yapılması ile kalitenin sürekli izlenmesine ve kuruluşumuzun rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunan loboratuvarımız Ar-Ge süreci devam eden buğday ve 2008 yılından günümüze süren EUROSTAR ve GENOWHEAT  projelerimize ait kalite kontrol analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca yine bir Özbuğday Grup firması olan Özbuğday Gıda A.Ş.'ye ait, buğday da ve un da kalite analizleri de burada yapılmaktadır.