tren
tren

 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

 

    Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı gerek bitki ıslahı gerekse üretimi için moleküler teknikleri kullanarak en iyi ürünün açığa çıkmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Çeşit geliştirmede klasik ıslah çalışmalarına  yardımcı olarak biyotik, abiyotik stres koşullarına dayanıklı, yüksek verim ve yüksek kaliteli ürünler elde  edebilmek amacı ile "Uygun Anaç Seçimi", "Hibritleşme Analizi", "Genetik Saflık Analizi", “Genetik Çeşitlilik Analizi” vb. analizlerin yanında "Marköre dayalı seleksiyon" ve " Genomik Seleksiyon" gibi en son teknolojileri takip ederek bu teknolojileri uygulayıp istenilen özelliklerde amaca yönelik üstün çeşit ıslahını hedeflemektedir.