tren
tren
pamuk

Hasatta Yeşil Bitki

Frida

Hızlı rutubet kaybetme özelliğinden dolayı ikinci ürün ekilişlerine olduğu gibi ara ürün ve birinci ürün...
pamuk

Paşa

Pasha

Üniversitelerce yapılan analizlerde yüksek dane veriminin yanısıra süt inekleri ve besi sığırları için iyi kaliteli silajlık...
pamuk

Yüksek Silaj Verimi

PG 1661

Üniversitelerce yapılan analizlerde süt inekleri ve besi sığırları için iyi kaliteli silajlık olarak onaylanmıştır.